Home O mně www.naturfoto-duchon.com  
 
Nové foto
Ptáci
Savci
Plazi
Obojživelníci
Hmyz
Neurčený hmyz
Rostliny
Neurčené rostliny
Houby
Neurčené houby
Ryby
Krajina
Nezařazené
Lenka Kubelová
Akty, lidé
Ukázky ve vyšším rozlišení
Video
Diskuze
 
 
 
  Bažant obecný 
  Bekasina otavní 
  Bramborníček hnědý 
  Brhlík lesní 
  Brkoslav severní 
  Břehule říční 
  Budníček menší 
  Čáp bílý 
  Čáp černý 
  Čečetka zimní 
  Čejka chocholatá 
  Červenka obecná 
  Čírka obecná 
  Datel černý 
  Dlask tlustozobý 
  Drozd cvrčala 
  Drozd kvíčala 
  Drozd zpěvný 
  Dytík úhorní 
  Havran polní 
  Hohol severní 
  Holub domácí městský 
  Holub doupňák 
  Holub hřivnáč 
  Hrdlička zahradní 
  Husa běločelá 
  Husa labutí 
  Husa velká 
  Husice rezavá 
  Hvízdák eurasijský 
  Hýl obecný 
  Chřástal vodní 
  Jeřáb popelavý 
  Jespák bojovný 
  Jespák obecný 
  Jestřáb lesní 
  Jiřička obecná 
  Kachna divoká 
  Kachnička mandarínská 
  Kalous pustovka 
  Káně lesní 
  Kavka obecná 
  Koliha velká 
  Konipas bílý 
  Konipas horský 
  Konopka obecná 
  Kopřivka obecná 
  Korela chocholatá 
  Kormorán velký 
  Koroptev polní 
  Kos černý 
  Krahujec obecný 
  Krkavec velký 
  Kulík říční 
  Kulíšek nejmenší 
  Labuť černá 
  Labuť velká 
  Ledňáček říční 
  Lejsek bělokrký 
  Lejsek černohlavý 
  Lejsek šedý 
  Lyska černá 
  Lžičák pestrý 
  Mlynařík dlouhoocasý 
  Morčák bílý 
  Morčák velký 
  Moták pochop 
  Moudivláček lužní 
  Orel mořský 
  Papoušek kouřový horský 
  Pelikán 
  Pěnice černohlavá 
  Pěnice pokřovní 
  Pěnice slavíková 
  Pěnkava jikavec 
  Pěnkava obecná 
  Pěvci 
  Pěvuška modrá 
  Pisík obecný 
  Pižmovka domácí 
  Plameňák růžový 
  Polák chocholačka 
  Polák malý 
  Polák velký 
  Poštolka obecná 
  Potápka malá 
  Potápka roháč 
  Racek bouřní 
  Racek chechtavý 
  Rákosník obecný 
  Rákosník zpěvný 
  Rehek domácí 
  Rorýs obecný 
  Rorýs obecný - hnízdění 2016 
  Rybák obecný 
  Sedmihlásek hajní 
  Skorec vodní 
  Skřivan polní 
  Slavík modráček 
  Slavík obecný 
  Slípka zelenonohá 
  Sojka obecná 
  Stehlík obecný 
  Strakapoud velký 
  Strnad obecný 
  Střízlík obecný 
  Sýkora babka 
  Sýkora koňadra 
  Sýkora lužní 
  Sýkora modřinka 
  Sýkora parukářka 
  Sýkora úhelníček 
  Šoupálek dlouhoprstý 
  Šoupálek krátkoprstý 
  Špaček obecný 
  Ťuhýk obecný 
  Ťuhýk šedý 
  Vlaštovka obecná 
  Vodouš bahenní 
  Vodouš rudonohý 
  Vodouš šedý 
  Vodouš tmavý 
  Volavka bílá 
  Volavka popelavá 
  Vrabec domácí 
  Vrabec polní 
  Výr velký 
  Zebřička pestrá 
  Zrzohlávka rudozobá 
  Zvonek zelený 
  Zvonohlík zahradní 
  Žluna zelená 
 
 
  V��b��r 
Čáp černý

Labuť velká

Špaček obecný

Husa labutí

Husa velká

Čáp bílý

Poštolka obecná

Holub hřivnáč

Lyska černá

Drozd kvíčala

Volavka bílá

Pelikán

Bažant obecný

Lejsek šedý

Rehek domácí

Ledňáček říční

Vodouš bahenní

Vrabec polní

Konipas horský

Plameňák růžový

Volavka popelavá

Kos černý

Káně lesní

Konipas bílý

Vodouš šedý

 
Jiří Duchoň 2007 (c)